058 203 83 63 info@generatiehuis.nl

Project Jong & Oud in de Wijk

Landelijke steun voor het project Jong & Oud in de Wijk door het Fonds Cultuur Participatie.

Vanaf september 2021 slaan Het Generatiehuis en Amaryllis de handen ineen. Samen gaan ze de komende twee jaar bouwen aan structureel cultureel aanbod op 4 verschillende locaties in de gemeente Leeuwarden. 

Kunstparticipatie als motor voor ontmoeting, verbinding en de preventie heeft zich al vele malen bewezen. Omdat cultuur niet binnen de expertise van Amaryllis ligt, is een samenwerking nodig met een partij die gespecialiseerd is in het verbinden van cultuur en het sociaal domein. Die partij vindt Amaryllis in Het Generatiehuis, die op haar beurt weer de bijzondere specialisatie meebrengt op het gebied van het verbinden van generaties; een combinatie die vaak magisch werkt tijdens creatieve maakprocessen. 

Het gezamenlijk doel van beide organisaties is het laten meedoen van bewoners, het inzetten op preventie tegen eenzaamheid en ontmoetingen en verbindingen tussen mensen stimuleren, en in het bijzonder tussen generaties. Het resultaat na twee jaar is verankering van cultuurparticipatie in de wijken- en dorpen, als onderdeel van de basisondersteuning die vrij toegankelijk is voor alle bewoners van de gemeente Leeuwarden.

Het project vindt plaats in vier geselecteerde wijken en dorpen van de gemeente (wijk- en dorpskamers), namelijk Bilgaard, Nijlan, Huizum, Mantgum en omliggende dorpen en Stiens en omliggende dorpen. Er wordt gewerkt met een geselecteerde pool professionele kunstenaars op de gebieden muziek, dans, beeldende kunst en theater. In elk van de vier wijken worden alle vier disciplines ingezet.

Fase 1 (sept 2021-mei 2022): de bewoners werken samen met de kunstenaar naar een artistiek eindproduct in de vorm van een voorstelling, film, concert, culturele wandeling of expositie voor publiek. De wensen en input van bewoners zijn leidend voor het vormgeven van het proces. Iedere kunstenaar werkt in drie maanden met een groep uit de wijk toe naar het eindproduct.
Fase 2 (juni 2022-mei 2023): wekelijkse lessen en workshops ontwikkelen. Tijdens fase 1 is de fundering is gelegd en is de interesse van de bewoners gewekt. Nu breekt het moment aan om op basis van de behoefte te bouwen aan een structureel cultuuraanbod voor de wijk.