06-44547251 info@generatiehuis.nl

Wij hebben het geweldige nieuws dat we financiële steun vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie, Amaryllis Leeuwarden, de provincie Fryslân en sinds kort ook vanuit de gemeente Leeuwarden hebben gekregen voor het project Kunst in je buurt.