058 203 83 63 info@generatiehuis.nl

CollegeREEKS Literatuur na de Bevrijding

Info

Locatie(s):

Theater De Bres (Schoolstraat 4, 8911 BH Leeuwarden)

Aantal lessen: 4
Lesduur: 1 uur
Frequentie: Wekelijks, start vanaf 2 december
Lesdag(en): Woensdag 19.30-20:30 inloop 19:00
Kosten: € 20,- 
Leeftijd:  Vanaf 55 jaar

Collegereeks: Literatuur na de Bevrijding

Aangezien het dit jaar (in december nog net) 75 jaar bevrijding is, is ‘Literatuur na de Bevrijding’ een mooie afsluiter van een, in alle opzichten, bijzonder jaar. In drie colleges behandelt Liesje Schreuders respectievelijk oorlogsliteratuur, De Grote Drie en de Vijftigers. Er komen vragen aan bod over de invloed van de oorlog op de literatuur, de verwerking ervan, oorlog als roman-thema, de vraag of er sprake was van een doorbraak, etc. 

 

College 1: Woensdag 2 december 19:30-20:30 uur

Onderwerp: ‘Kom vanavond met verhalen’. In het eerste college behandelen we de directe invloed van de oorlog op de naoorlogse literatuur. In de eerste decennia na de bevrijding verschenen romans waarin de oorlog opnieuw beleefd werd, zoals Pastorale 1943 van Simon Vestdijk of het indertijd veelgelezen De laars op de nek van Maurits Dekkers. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw kwam de nadruk meer op persoonlijke ervaringen te liggen: De aanslag van Harry Mulisch is hier een voorbeeld van. Het dagboek van Anne Frank, dat al in 1947 was uitgebracht, kreeg nieuwe aandacht, evenals de oorlogsdagboeken van Beb Vuyk en Etty Hillesum.

College 2: Woensdag 9 december 19:30-20:30 uur

Onderwerp: ‘De grote drie & de oorlog’. Na de oorlog stond een generatie schrijvers (en dichters: zie derde college) op, die de oorlogsjaren weliswaar bewust hadden meegemaakt, maar die nog te jong waren geweest om er werkelijk bij betrokken te zijn. De bevrijding betekende voor hen in de eerste plaats: een volkomen open, braakliggend terrein om op te experimenteren met nieuwe literaire vormen en thema’s. De schrijvers die bekend zijn geworden als ‘de grote drie’, Willem Frederik Hermans, Harry Mulisch en Gerard (Kornelis van het) Reve behoorden tot deze generatie. Zij debuteerden alle drie vlak na de oorlog en hun invloed op de naoorlogse literatuur was groot. Maar kunnen we echt spreken van een ‘grote drie’? Moeten dat eigenlijk geen ‘vier’ (plus Hella Haasse) of ‘vijf’ (plus Jan Wolkers) zijn? 

College 3:  woensdag 24 maart ONLINE 19:30-20:30 uur

Onderwerp: ‘De beweging van vijftig’. Anders dan de naam doet vermoeden was de Beweging van vijftig geen beweging maar een losse verzameling vrienden en bekenden, die elkaar na de oorlog vonden in hun drang naar vernieuwing, rumoer en vertier. Bovendien ontstond deze vriendengroep al eind jaren veertig, toen een aantal kunstenaars zich in Amsterdam verenigde onder de naam Experimentelen. Onder hen waren schilders als Karel Appel en Corneille en dichters als Lucebert, Jan Elburg en Gerrit Kouwenaar. De experimentele poëzie van de ‘vijftigers’, zoals de beweging-die-geen-beweging-was later ging heten, zorgde bij verschijnen voor veel opschudding en onbegrip. Sommige gedichten zijn echter klassiekers geworden; denk aan Luceberts ‘ik tracht op poëtische wijze’, ‘Poëzie is een daad’ van Remco Campert  of ‘Zo meen ik dat ook jij bent’ van Jan Hanlo.

College 4: Praktijkcollege (woensdag 31 maart 19:30-20:30 uur)

Tijdens dit college gaat u samen met Liesje Schreuders klassieke oorlogsgedichten ‘close readen’. Het leukst is natuurlijk om dit live te doen. Of dat mogelijk is, hangt af van de persconferentie op 23 maart a.s. We houden u op de hoogte.