06-44547251 info@generatiehuis.nl

Collegereeks taal en identiteit

Info

Locatie(s):

Theater De Bres (Schoolstraat 4, 8911 BH Leeuwarden)

Aantal lessen: 4
Lesduur: 1 uur
Frequentie: Wekelijks, start vanaf 26 oktober
Lesdag(en): Dinsdagavond 19.30-20:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur)
Kosten: € 30,- (evt. later instromen mag tegen gereduceerd tarief)
Leeftijd:  Vanaf 55 jaar

Collegereeks Taal en Identiteit

Generatiehuis Akademy organiseert iedere maand nieuwe colleges voor 55-plussers over kunst, cultuur en maatschappij. De gemeente Leeuwarden staat in de maand november in het teken van taal. Studio Zeepsop stelde daarom speciaal voor Het Generatiehuis een collegeaanbod samen dat diverse aspecten van taal en identiteit belicht! 

 

College 1: Taalgeschiedenis Friese Taal
26 oktober, 19:30-20:30 uur
Bert Looper is verbonden aan Tresoar, het Fries historisch en letterkundig centrum in Leeuwarden. Als historicus schrijft hij over Friese geschiedenis, kunst en cultuur, met bijzondere aandacht voor de vraag ‘wat is Friesland’? In zijn lezing vertelt hij het boeiende verhaal van 1000 jaar Friese taal en Friese identiteit. Wanneer is de taal een sterk identiteitskenmerk geworden en waarom kon Friesland ook Friesland zijn toen de Friese taal niet of nauwelijks een rol speelde? Tenslotte gaat hij in op de rol van taal en landschap in het huidige Friese zelfbeeld. Hebben we de taal nog nodig om identiteit te hebben?

College 2: Dialect en wiskundige benadering
2 november, 19:30-20:30 uur
Dichter Joël Hut (26) uit Sint-Nicolaasga is een vormtechnische dichter en dicht in het Zuidwesthoeks Fries, het dialect van het Fries dat hij zelf spreekt. Tijdens het college belicht hij zijn wiskundige benadering van taal. Hij neemt u mee langs verschillende gedichten van zijn hand en licht hierbij de vorm toe. De onderdelen klank, beeld en spelling komen aan bod. Deze keer is de betekenis ondergeschikt en de schikking juist van betekenis. Het college vindt plaats in het Fries.

College 3: Moedertaal & Identiteit 
9 november, 19:30-20:30 uur
Door Mirka Antolovic-Tipuric, directrice van Tûmba en raadslid PVDA.
U kent vast het gezegde “wie schrijft die blijft”. Mijn opa zei vroeger:”Het aantal talen dat je verstaat, verhoogt je waarde”. Alle levende wezens gebruiken iets van een taal. Bij ons mensen is taal meer dan een communicatiemiddel. De taal bepaalt wie we zijn, hoe we worden gezien en beoordeeld.  
In gesprekken vragen mensen weleens waarvoor ze je wakker mogen maken. Nou, mij kunt u wakker maken voor een gesprek over vrouwenemancipatie of taal.  Hoewel de keuze tussen beide lastig is, deel ik graag met u mijn inzicht in de waarde van de taal. 

College 4: workshop Verhalen door regisseur Jos Thie!
16 november, 19:30-20:30 uur
De laatste bijeenkomst van de reeks betreft een inspiratiesessie door regisseur Jos Thie, waarbij uw eigen verhaal centraal staat. Jos Thie biedt handvatten en tips voor hoe je een ‘goed’ verhaal vertelt. Denkt u van te voren alvast na over een verhaal dat past bij de taal van uw hart? En wellicht inspireert deze sessie u dusdanig dat u op 26 november mee wilt doen aan de provinciale verhalenavond ‘Taal fan myn hert’! www.verhalenavond.nl

Jos Thie was artistiek leider van vier theatergezelschappen, waaronder het RO-theater Rotterdam en Tryater, en o.a. vaste regisseur van cabaretier Jochem Myjer. Sinds 2014 is hij betrokken bij stichting Pier21 als regisseur, lid van de artistieke raad en artistiek coördinator. Daar maakte hij de voorstellingen Feteranen, It wie op’n simmerjun en Wat Soesto