058 203 83 63 info@generatiehuis.nl

Het Generatiehuis is:

Het Generatiehuis is een creatieve plek om te maken: Culturele makers ontwikkelen voor Het Generatiehuis verschillende culturele activiteiten, zoals workshops, voorstellingen en hoorcolleges met als uitgangspunt specifieke doelgroepen.

Het Generatiehuis is een creatieve plek om mee te doen: Kwetsbare en vitale ouderen kunnen deelnemen aan de activiteiten van het Generatiehuis.

Een plek om te ontmoeten: Generaties kunnen elkaar leren kennen, terwijl ze actief bezig zijn met culturele activiteiten of elkaar opzoeken tijdens onze koffiedrink momenten. Zo verbinden we jonge makers aan de oudere doelgroep, of zetten projecten op waarbij het doel is generaties met elkaar verbinden.

Het Generatiehuis is een plek om je uit te spreken: Samen met UP in Nederland biedt het Generatiehuis In je Uppie gesprekken aan;  kleinschalige koffieochtenden voor ouderen uit de buurt rond gevoelige thema’s als spijt, rouw en afscheid.

Het Generatiehuis is een plek om te laten zien: Het Generatiehuis is een podium voor voorstellingen en try outs. Culturele makers of kunstenaars maken er hun producties en laten deze zien aan publiek op verschillende locaties in de stad Leeuwarden.

Het Generatiehuis is een plek voor onderzoek:  We bieden stageplekken voor studenten van kunstzinnige opleidingen om ervaring op te doen met specifieke doelgroep zoals ouderen. Het Generatiehuis biedt kennisdeling op het gebied van cultuurparticipatie voor ouderen.

Partners