058 203 83 63 info@generatiehuis.nl

Het Generatiehuis is een netwerkorganisatie die cultureel aanbod (workshops, lessen, colleges, voorstellingen, exposities) ontwikkelt in samenwerking met verschillende kunstenaars uit Friesland.

Het Generatiehuis is een creatieve plek om te maken. Culturele ( jonge) makers ontwikkelen voor Het Generatiehuis verschillende culturele activiteiten, zoals workshops, voorstellingen, projecten en educatieve hoorcolleges.

Het Generatiehuis is een creatieve plek om mee te doen. Kwetsbare en vitale ouderen kunnen deelnemen aan de verschillende activiteiten van Het Generatiehuis, uiteenlopend van hoorcolleges, theaterlessen, deelnemen aan producties of autobiografisch schrijven.

Een plek om te ontmoeten. Generaties kunnen elkaar leren kennen, terwijl ze actief bezig zijn met culturele activiteiten. Het Generatiehuis zet projecten op waarbij het doel is generaties met elkaar verbinden.

Het Generatiehuis is een plek om je uit te spreken. Samen met UP in Nederland biedt Het Generatiehuis In je Uppie (online) gesprekken aan;  kleinschalige koffieochtenden voor ouderen uit de buurt rond gevoelige thema’s als spijt, rouw en afscheid.

Het Generatiehuis is een plek om te laten zien. Het Generatiehuis biedt een podium voor voorstellingen en try outs. Culturele makers of kunstenaars maken er hun producties en laten deze zien aan publiek op verschillende locaties in de stad Leeuwarden.

Het Generatiehuis is een plek voor onderzoek. Voor studenten van verschillende kunstvak opleidingen in Nederland, biedt Het Generatiehuis leerplekken en stageplekken om ervaring op te doen met specifieke doelgroepen zoals ouderen. Het Generatiehuis biedt kennisdeling op het gebied van cultuurparticipatie voor ouderen en bouwt aan een samenwerking tussen het sociaal domein en cultuur.

.