06-44547251 info@generatiehuis.nl

Wat doet Het Generatiehuis?

Het Generatiehuis is een netwerkorganisatie die cultureel aanbod (workshops, lessen, colleges, voorstellingen, exposities) ontwikkelt in samenwerking met verschillende kunstenaars uit Friesland in de gemeente Leeuwarden.

Een creatieve plek om te maken. Culturele makers ontwikkelen voor Het Generatiehuis verschillende culturele activiteiten, zoals workshops, voorstellingen, projecten en educatieve hoorcolleges.

Een plek om mee te doen. Iedereen tussen de 18 en 118 jaar kan deelnemen aan onze schillende activiteiten uiteenlopend van danslessen, theaterlessen, voorstellingen, beeldende kunstworkshops of deelnemen aan onze verschillende wijkorkesten. Daarnaast zijn er ook speciaal activiteiten voor kwetsbare en vitale ouderen zoals de colleges van onze Generatiehuis Akademy.

Een plek om te ontmoeten. Het Generatiehuis zet projecten en activiteiten op waarbij het doel is generaties met elkaar verbinden. Generaties kunnen elkaar leren kennen, terwijl ze actief bezig zijn met culturele activiteiten. 

Een plek om je uit te spreken. Samen met UP in Nederland biedt Het Generatiehuis In je Uppie gesprekken aan;  kleinschalige koffieochtenden voor ouderen uit de buurt rond gevoelige thema’s als spijt, rouw en afscheid.

Een plek om te laten zien. Het Generatiehuis biedt een podium voor voorstellingen, exposities en concerten. Onze podia zijn te in de plaatselijke wijkencentra, dorpshuizen, openlucht en theaters van de gemeente Leeuwarden. 

Een plek voor onderzoek. Voor studenten van verschillende opleidingen bieden wij stageplekken om ervaring op te doen met specifieke doelgroepen of community art. Het Generatiehuis biedt kennisdeling op het gebied van cultuurparticipatie voor ouderen en bouwt aan een samenwerking tussen het sociaal domein, de zorg en kunst en cultuur.

.

 

 

Maak kennis met ons artistieke team

Karen Idzenga

Theatermaker Karin Idzenga is geboren in Leeuwarden en heeft de Hogeschool voor de Kunsten Docent Theater’ in Arnhem afgerond. Al 22 jaar is ze werkzaam in Friesland als regisseur, theatermaker en theaterdocent.

Ze is een veel gevraagde regisseur voor verschillende iepenloftspielen in Friesland. Karin Idzenga werkt als regisseur vanuit improvisaties en theateropstellingen om te komen tot een voorstelling. Voor het project Kunst in je buurt geeft ze workshops theater en is ze projectondersteuner.

Karin: “Als docent haal ik graag de creativiteit van mijn spelers naar boven. Het sprankelende proces van gezamenlijk een nieuwe werkelijkheid creëren met personages en verhalen die je raken door humor of juist tragiek, vind ik het mooiste element van mijn werk als theatermaker”.

Onno Spreij

Theatermaker en theaterdocent Onno Spreij uit Leeuwarden geeft met zijn eigen podiumschool vele theaterworkshops aan jong en oud. Daarnaast maakt hij theatervoorstellingen en heeft hij onlangs een theatergezelschap voor mensen met een beperking opgericht.

Voor het project Kunst in je buurt geeft Onno theaterworkshops in de wijk Huizum-West.

Onno: “Ik vind het in mijn werk als theaterdocent belangrijk dat mensen gehoord worden en daarmee gezien worden. En dat je mensen met elkaar verbindt”.

Yvonne Feijten

Beeldend kunstenaar Yvonne Feijten uit Leeuwarden werkt als kunstdocent op diverse basisscholen, museumdocent in Veenhuizen en als zelfstandig kunstenaar. In haar werk maakt ze gebruik van grafiek en oude fotografische technieken.

Voor het project Kunst in je buurt geeft ze workshops in Stiens en omgeving waarin oude technieken in een modern jasje worden gestoken.

Yvonne: “Het is mijn doel om alles wat je in een workshop leert ook thuis te kunnen toepassen zonder hiervoor dure en ingewikkelde materialen te moeten aanschaffen”.

Shiri Wilk

Shiri Wilk Nader is kunstenaar, filmer, regisseur en maker van documentaires met meer dan 25 jaar ervaring. In oktober 2016 is Shiri geïmmigreerd vanuit Israël naar Nederland en heeft ze zich met haar gezin gevestigd in Leeuwarden. Ze is van plan om hier te blijven wonen.

Tegenwoordig studeert Shiri aan de verkorte route Vaktherapie beeldend op NHL-Stenden in Leeuwarden. Met haar projecten probeert Shiri  wederzijds begrip en communicatie te bouwen tussen verschillende bevolkingsgroepen en verschillende generatie. Voor het project Kunst in je Buurt geeft ze workshops in Aldlan. 

Shiri: “Met mijn workshops wil ik mensen nieuwe dingen leren, nieuwe ervaringen opdoen en mensen met elkaar verbinden.”

Jaap Ket

Beeldend kunstenaar Jaap Ket uit Leeuwarden heeft jarenlange ervaring als teken en schilderdocent opgedaan bij het Kunstencentrum Parnas. Na het opheffen van Parnas heeft Ket een vervolg aan zijn lessen geven in zijn eigen atelier in de Westerkerk.

Naast zijn lessen heeft Ket ook vele beeldende workshops op scholen gegeven. In zijn vrije tijd werkt Jaap met divers druktechnieken in zijn grafisch atelier. Voor het project Kunst in je buurt geeft Ket beeldende workshops in 2D en in 3D in Mantgum.

Jaap: “In mijn workshops vind ik het belangrijk om het talent van mijn deelnemers naar boven te halen, plezier en ontspanning staat voorop in mijn lessen”.

Marjan Beuker

Beeldend kunstenaar Marjan Beuker, geboren in Leeuwarden is een veelzijdige kunstenaar. Marjan haar werk bestaat uit ruimtelijke beelden, installaties en community art. Juist het combineren van verschillende technieken in een beeld vindt ze geweldig.

Zij is de maker van de o.a. De Kikkerogen op de Groene Ster. Ze is één van de kunstenaars van het project Stoereloer. De bedenkers van o.a. Het Miniatuurhuis, Ypertje, en Trekhaak. Voor het project Kunst in je buurt geeft ze beeldende workshops in de wijk Bilgaard.

Marjan: “Ik houd er heel erg van als mensen die meedoen aan mijn workshops worden verrast door hun eigen kunnen en creativiteit”.

Miranda van Toor

Miranda van Toor is freelance danseres en dansdocent. Miranda heeft haar bachelor of Dance in 2005 aan de dansacademie ArtEZ Arhem afgerond. Vervolgens is ze in dienst getreden bij het danstheater in Bielefeld ( Duitsland). Daar heeft ze veel ervaring opgedaan als choreograaf en danseres in community projecten.

Met de BIK-opleiding (Beroepskunstenaar In de Klas) heeft ze geleerd hoe kunst en onderwijs elkaar op vele vlakken kunnen aanvullen en versterken. Miranda haar danslessen zijn een mix van moderne dans, ballettechniek en improvisatie oefeningen. Sinds 2018 is ze werkzaam voor Dans op Recept. Voor het project Kunst in je buurt geeft ze dansworkshops in Koarnjum.

Miranda: “Mijn danslessen zijn voor iedereen uitvoerbaar en geschikt om zittend en staand uit te voeren. Het is niet belangrijk hoe je de bewegingen uitvoert, plezier en ontspanning staat in mijn lessen voorop.”

Mirjam van Duin

Mirjam van Duin is dansdocent en uitvoerend danseres. Mirjam gaf al op jonge leeftijd uiting aan haar passie voor dansen. Op haar 16e jaar is Mirjam naar Friesland verhuisd om de opleiding ‘Artiest Dans’ in Leeuwarden te gaan volgen. Nadat ze is afgestudeerd heeft ze dansschool The Factory in Leeuwarden opgericht.

Naast het runnen van de dansschool werkt ze als zzp-er in de culturele sector. Ze werkt onder meer als choreograaf, regie-assistente en projectleider voor verschillende culturele producties. Daarnaast is Mirjam dansdocent in het (lager en hoger) onderwijs, produceert ze dansvoorstellingen en treed op als uitvoerend danseres.  Voor het project Kunst in je buurt geeft ze danslessen in Bilgaard.

Mirjam: “Bij mij gaat het niet alleen om de pasjes en het presteren, maar juist dat de dansers zich veilig voelen en zelfvertrouwen ontwikkelen.”

Annewiep Bloem en Guus Pieksma

Dirigent en musicus Guus Pieksma en muzikant Annewiep Bloem uit Sneek hebben samen veel ervaring met het oprichten van wijkorkesten. Na de middelbare school studeerde Guus aan de Muziek Pedagogische Academie in Leeuwarden, met als hoofdvak slagwerk en piano, en orkestdirectie. Hij vervolgde zijn opleiding aan het Sweelinck Conservatorium van Amsterdam. Naast de klassiek gerichte opleiding werd Guus opgeleid in drums, multipercussie en ensemblespel. Als slagwerker speelde Guus veel in symfonieorkesten en ensembles, maar hij trad ook solo op.

Hij is tegenwoordig orkestleider/dirigent/instructeur en zet samen met Annewiep verschillende succesvolle Nij Talint Orkesten over de hele provincie Friesland op. Voor het project Kunst in je buurt zetten Annewiep en Guus samen in Bilgaard, Stiens en omgeving, Grou en Huizum West wijkorkesten op.

Guus en Annewiep: “In onze wijkorkesten draait alles om het plezier in samen muziek maken. En het mooie is: muziek maken kan iedereen! Daarom leren we volwassenen zonder muzikale ervaring een instrument te bespelen en samen muziek te maken. Met muziek brengen we mensen in beweging. Er gebeurt altijd iets: er ontstaan nieuwe verbindingen, mooie inzichten en de energie borrelt. Bij alles wat we doen werken we steeds toe naar een hoogtepunt: het concert. De mooiste manier om samen het plezier in muziek maken te vieren!”.

Rudi Stuve

Rudi Stuve is grafisch vormgever, beeldend kunstenaar en theatermaker. Hij is tweedegraads docent beeldende vakken en werkt al meer dan 30 jaar als zelfstandig vormgever en beeldend kunstenaar. Sinds 2016 is hij ook actief in het theatervak als regisseur en theatermaker. In 2019 heeft hij de opleiding tot regisseur van Keunstwurk afgerond met een theaterproject op zorgboerderij de Ripen in Nijbeets waar hij met de ‘hulpboeren’ een voorstelling heeft gemaakt. Hij heeft ruimschoots ervaring in het begeleiden en enthousiasmeren van cursisten en het regisseren van amateurgezelschappen. Daarnaast is hij sinds dit jaar docent aan de Kunstacademie Friesland in Leeuwarden. 

“Voor tekenen en schilderen is mijn credo ’iedereen kan tekenen en schilderen, alleen is het ons in de loop der tijd afgeleerd’.”

Eline de Vries

In 2017 studeerde Eline de Vries af aan de opleiding Docent Theater in Leeuwarden. Daarnaast volgde ze een interne acteursopleiding bij Tryater. Eline werkt als theatermaker, actrice en theaterdocent. Samen met een aantal andere makers heeft ze een eigen theatercollectief ‘De Prutsers’ en werkt ze als cultuurverbinder voor Keunstwurk.

Sonja Reus

Mijn naam is Sonja Reus en ik ben beeldend kunstenaar en illustrator uit Leeuwarden. Mijn expertises zijn schilderen, illustreren en collage. Ik heb veel geëxposeerd in Amsterdam en aan projecten meegewerkt als beeldend kunstenaar.

In mijn werk ben ik op zoek naar balans in kleur, compositie, vorm en restvorm. Op zoek naar dat wat er nog niet is met een rafelig randje. In mijn illustratiewerk zoek ik naar de eenvoud van de lijntekening en humor. Ik vind het fijn om mijn enthousiasme voor kunst te delen en samen te werken.

Shannon Andrews

Beeldend kunstenaar Shannon Andrews uit Goutum is jarenlang kunstdocent voor o.a. het PO, VO en MBO maar geeft ook graag beeldende workshops op maat voor projecten. Ze is coördinator VO/MBO bij Akte2 en maker.

In haar werk zoekt ze vaak het randje en de humor op, meestal met een boodschap. Ze wordt bijvoorbeeld altijd ongemakkelijk van naaktslakken, juist die gruwel verstopt ze in haar werk. Ze is de laatste tijd vooral bezig met het lichaam. De onzekerheden die velen kennen wil ze proberen te doorbreken.

Shannon: “In mijn workshops vind ik het proces belangrijker dan het eindresultaat. Door middel van mijn humor en vertrouwen voelen deelnemers zich op hun gemak, dan gaat de creativiteit vanzelf stromen.”

Sarah van der Meere

Mijn naam is Sarah van der Meere, afkomstig van Groningse bodem en werkzaam als cultureel ondernemer, docerend theatermaker & (stem-)acteur. Kunst maken wat de toeschouwer door elkaar schudt en tegelijkertijd omhelst is waar ik van aan ga.

Met mijn gezelschappen Maskermeiden en DRUKCollectief maak ik interdisciplinaire voorstellingen waar het gesproken woord niet leidend is en het visuele aspect het verhaal vertelt. Zodat iedereen mee wordt genomen in dezelfde verwondering. Daarnaast houd ik van festivals, dansen tot diep in de nacht en eten.

Sarah: “Kop d’r veur!”

Trevor Vreeburg

Trevor Vreeburg is muzikant, zijn hoofddisciplines zijn gitaar, zang en songwriting. Inmiddels heeft hij al zo’n tien jaar aan ervaring opgedaan in een aantal uiteenlopende bands en daarbinnen ook verschillende rollen op zich genomen.

In zijn jaren aan Minerva Academie voor Popcultuur heeft hij veel geleerd over muziek en popcultuur, maar ook binnen andere kunstdisciplines ervaring opgedaan, zoals community art, theater en film. Zo heeft hij zich door de tijd heen ontwikkeld tot interdisciplinair kunstenaar. Vandaag de dag werkt hij aan zijn solo project Hynde en speelt in de band The Wabe. Daarnaast doet hij PR en communicatie bij Kunstinitiatief VHDG.

Trevor: “Ik geloof we allemaal een kunstenaar in ons hebben. Maar vaak zijn onze eigen onzekerheden of zelfkritiek de grootste obstakels om deze kant van onszelf tot uiting te brengen. Met een klein duwtje in de goede richting ben ik ervan overtuigd dat iedereen in staat is hele mooie dingen neer te zetten.”

Siska Alkema en Egbert Sepp

Fotograaf Egbert Sepp & grafisch vormgeefster, beeldmaker en kunstenaar Siska Alkema: twee namen, één duo. Ze runnen al meer dan 12 jaar de fotostudio Noorderblik. Zij hebben één visie maar hebben beide hun eigen specialisaties in fotografie.

Met opleidingen aan de foto- en kunstacademie bezitten zij kennis over de technische en creatieve invulling van hun foto’s. Samen geven ze fotografiecursussen. Siska Alkema is naast fotograaf ook kunstenares en grafisch vormgeefster, beeldend kunstenaar in de klas (BIK) en verzorgt het kunsteducatieprogramma bij Stichting VHDG.

Siska en Egbert: “We worden heel blij van deelnemers aan community art projecten die zichzelf verrassen over hun eigen talenten, nieuwe ervaringen opdoen of verbinding met elkaar vinden”.

Maak kennis met ons bestuur

Marlien Seinstra

Marlien Seinstra

Directeur bestuurder

Nynke Dolle

Nynke Dolle

Raad van Toezicht

Remy Adriaans

Remy Adriaans

Raad van Toezicht

Renate Vasterd

Renate Vasterd

Raad van Toezicht

Mariese Schuurman

Mariese Schuurman

Projectleider

Karin Idzinga

Karin Idzinga

Projectondersteuner